We moeten nieuwe medewerkers werven, mensen nog meer opleiden op de inhoud en daarmee zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomst. “Ik vind het een rare trend, en eerlijk gezegd vind ik het gehyped.” Vertelt Henk van den Boom, afdelingsmanager burgerzaken bij de gemeente Ede.

Henk: “Ik heb het gevoel dat de berichten over de toekomst veel zwaarder klinken dan nodig. Berichten over bijvoorbeeld digitalisering en de verlengde geldigheidstermijn van reisdocumenten en de impact die dat zou hebben op de toekomst van afdelingen burgerzaken. We hebben nu al goede medewerkers. We moeten niet nog meer trainen op inhoud, maar blijven ontwikkelen in vaardigheden. Als je de motivatie hebt om dienstverlenend te zijn, kun je dit vak leren.”

Mensen kunnen fraude niet 100% voorkomen

“Een veelgehoord voorbeeld is fraudeherkenning,” aldus Henk, “We zouden onze medewerkers er nog beter op moeten toerusten dat ze gezichten herkennen. Net zoals winkels al jaren van alles doen om diefstal tegen te gaan, zijn gemeenten al jaren bezig met het voorkomen van identiteitsfraude. Het komt gewoon wel eens voor, hoe goed je er ook op voorbereid bent. Het is goed om hier aandacht voor te houden en te blijven ontwikkelen, maar overdrijf het niet.”

Technische oplossingen inzetten

Henk: “Er zijn technische oplossingen in ontwikkeling die dit soort dingen waarschijnlijk veel beter gaan kunnen dan wij. Denk aan irisscans, gezichtsherkenning, gegevens verbinden via blockchain, enzovoorts.”

“Dienstverlening gaat niet over je niveau maar over motivatie.”

“Wat in dit vak echt toekomstbestendig is, is de motivatie om dienstverlenend te zijn,” vertelt Henk. “Als je dat hebt, kun je dit vak zo leren. In dienstverlening is de toon waarmee je je boodschap brengt, cruciaal. Je kunt een inhoudelijk scherpe boodschap hebben, en de manier waarop je dat brengt, bepaalt de kwaliteit van je klantcontact. Dát zijn de vaardigheden waarin je mensen wil trainen.”

“We hebben allemaal leren werken in de praktijk, niet tijdens een studie.”

Henk: “We doen nu voor de derde keer mee aan het leerwerktraject Erkend Talent van Ocaro. Mensen die langere tijd werkloos zijn, leren het vak bij ons op de afdeling en volgen de mbo3-opleiding eens per week. Het bevalt heel goed. Mensen kunnen veel als je hen serieus neemt. Ook hier is motivatie voor dienstverlening een van de belangrijkste succesfactoren.”

“Mensen een kans bieden betekent ook dat ze fouten mogen maken. Je merkt dat als iemand een langere tijd niet heeft gewerkt, diegene zich te ontwikkelen heeft in de volwassenheid en professionaliteit op de werkvloer. Dus een keer niet komen opdagen zonder af te bellen, het kan een keer gebeuren. En daar leer je van. Vaardigheden leer je tijdens je studie, werken leer je in de praktijk.”

Mariska is geslaagd!

28660407_2043015709250421_6803530095815747099_nVijftien maanden geleden stapte Mariska van Wouwe bij ons binnen met de vraag of zij bij ons een stageplaats kon krijgen. “Ik wil heel graag weer aan het werk en ook weer kunnen meedraaien in de maatschappij”. Mariska is 24 jaar en moeder van een 6 jarig jongetje. Ze wilde heel graag beginnen aan de 1-jarige mbo-vakopleiding Contactcenter medewerker van Ocaro.

De opleiding ‘Waardevol klantcontact’ is een opleiding die voor een groot deel plaatsvindt op de werkvloer zelf. Dus een werkervaringsplaats voor 20 uur per week moest eerst gevonden worden, voordat ze kon beginnen. Het is gelukt! Met hard werken, goed organiseren en heel veel doorzettingsvermogen heeft zij haar diploma in ontvangst mogen nemen.

Team publiekszaken is trots op haar. Voorlopig blijft ze met een tijdelijk contract nog bij ons. Wat er daarna ook gebeurt: Mariska is gediplomeerd op haar toekomst voorbereid.

 

 

Dienstverlening is een vak. Een vak dat steeds meer van jou als professional vraagt. Klanten, je werk aan de balie en de maatschappij zijn immers voortdurend in beweging. De PublieksAcademie heeft daarom samen met Ocaro de vaardigheidsmodule Dienstverlening ontwikkeld.

Wat leer je?

Je leert in deze module meer over jezelf: je talenten, communicatiestijl en je drijfveren. Maar ook over je klant en over gedragsstijlen. Daarnaast leer je klantgesprekken te analyseren. Een rijk en divers programma, getraind door ervaren en enthousiaste trainers. We bieden de stof aan via klassikale trainingen, online opdrachten en persoonlijke coaching.

Waar en wanneer?

De module wordt op verschillende locaties in het hele land aangeboden.

Data voor de regio Noord

  • Donderdag 4 oktober 2018 – Dagdeel 1: Inleiding (08.30 – 12.30)
  • Donderdag 1 november 2018 – Dagdeel 2 & 3: Waardevolle gesprekken (09.00 – 17.00)
  • Donderdag 29 november 2018 – Dagdeel 4 & 5: Omgaan met emoties (09.00 – 17.00)

Data voor de regio Midden

  • Dinsdag 16 mei 2018 – Dagdeel 1: Inleiding (08.30 – 12.30)
  • Dinsdag 19 juni 2018 – Dagdeel 2 & 3: Waardevolle gesprekken (09.00 – 17.00)
  • Dinsdag 17 juli 2018 – Dagdeel 4 & 5: Omgaan met emoties (09.00 – 17.00)

Data voor de regio Zuid

  • Woensdag 5 september 2018 – Dagdeel 1: Inleiding (08.30 – 12.30)
  • Vrijdag 5 oktober 2018 – Dagdeel 2 & 3: Waardevolle gesprekken (09.00 – 17.00)
  • Woensdag 31 oktober 2018 – Dagdeel 4 & 5: Omgaan met emoties (09.00 – 17.00).

Kosten

De training bestaat uit 5 dagdelen inclusief het examen voor € 1075,- (exclusief btw).

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over deze module? Bekijk dan de website van de PublieksAcademie of neem contact op met de Manisha van de NVVB via 079-3617747.

Je kent ze wel: mensen die beweren grappig te zijn. Vertel dan een mop. Bewijzen boven beweren graag. En Anouk van Ocaro is een bewezen grappenmaker. Direct na mijn training begreep ik mijn klant beter. En ze heeft het woord begrip in de coachingssessie geen enkele keer genoemd. Dat is aanleren zonder te benoemen. Bewijzen boven beweren dus.

Voor de volledigheid even kort wat ik doe. Op een Klantcontactcentrum van een gemeente zit ik dagelijks aan de telefoon. Ik krijg te maken met een heel breed publiek. Van hoog- tot laagopgeleid, van tevreden tot geïrriteerd en van jong tot oud. Tijdens een trainingsronde heb ik een theoretische les gevolgd over hoe je met klanten omgaat en vervolgens een praktische coachingsessie waarin ik mijn eigen gesprekken heb beoordeeld. Met begeleiding uiteraard.
Normaal gesproken ben ik geen fan van coachingssessies. Ze zijn te voorspelbaar. Ik krijg teveel dooddoeners naar mijn hoofd geslingerd. De woorden begrip en beleving worden zo vaak gebruikt dat ik er jeuk van krijg. Bovendien gaat het snel over de keerzijde van je persoonlijkheid. In mijn geval: te weinig aandacht voor een harmonieuze omgang met mijn medemens. Hameren op je keerzijden levert onbewust toch een defensieve houding op, ook al sta je open voor kritiek. Heel kinderachtig misschien. Maar de natuur oordeelt niet. Je bent wie je bent.

Anouk pakt het anders aan. Positief beginnen. Wat doe ik goed? Het vereerde gevoel dat je daarvan krijgt verhoogt je zin in de training. En dus het maximaal te behalen resultaat voor jezelf. Door je eigen gesprekken terug te horen en vast te stellen wat er wel en niet goed gaat krijg je niet het gevoel beoordeeld te worden. Je doet het zelf. Weliswaar met goede begeleiding. En doordat de focus ligt op het positieve pas je zelf de wijsheid van de grootste filosoof die Nederland ooit heeft gekend toe. “Elk voordeel heb ze nadeel.” En over die nadelen begin je dan ook vanzelf. En daarmee leg je de basis voor de verbetering van je eigen gesprekstechnieken.

In mijn geval: een te hoog denk- en spreektempo. Voor sommige doelgroepen geweldig. Voor anderen vermoeiend en onnavolgbaar. En ook: soms te snel naar de inhoud van een gesprek. Terwijl sommige klanten eerst contact willen leggen zonder de inhoud te bespreken. Na twee opgenomen gesprekken uitgebreid te hebben doorgesproken dook ik weer de lijn in. En ik legde direct contact buiten de inhoud. En ik vertraagde een gesprek omdat ik merkte dat de klant dat prettig vond. Kortom: de kwaliteit werd direct na de training hoger. Heel knap dat een training dat voor elkaar krijgt!

We kregen dit artikel ingezonden van Fons Vaneker, medewerker klantcontactcentrum bij de gemeente Ede. Leuk om jouw beleving te lezen Fons, bedankt!

 

_MG_2435Vorige week was ik bij Sandd op bezoek. Ik viel met ‘mijn neus in het gebak’. Op die dag kwam in het nieuws dat Sandd het bedrijf Van Straaten Post heeft overgenomen om zo de concurrentie aan te kunnen gaan met PostNL.

Tegen de stroom in 
Zo’n 12 jaar geleden zijn een paar mensen met Sandd gestart en nu bezorgen ze miljoenen poststukken per jaar. Tegen de stroom in, want lang niet iedereen zag destijds veel kansen in de post. Ergens in geloven, ervoor gaan en doen. En samenwerken met andere partners. Krachten bundelen en doen waar je goed in bent.

Ondernemen kan in het groot, maar ook in het klein. 
In jouw baan als leidinggevende, projectleider of  medewerker klantcontact. Een mooi voorbeeld binnen gemeenten is de zogenaamde ‘bende van 5’. Vijf medewerkers van verschillende gemeenten zijn van mening dat er een digitaal stemsysteem moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van een app. Ze willen laten zien dat dit mogelijk moet zijn anno 2017. Dus onderzoeken ze dit zelf in samenwerking met enkele experts vanuit universiteiten en het bedrijfsleven. Inmiddels zijn ze al bij minister Plasterk op bezoek geweest, dus volgens mij gaat het de goede kant op. Ongetwijfeld zijn ze tegen grenzen aangelopen, want dat is vaak kenmerkend voor ondernemen.

Als medewerker klantcontact of leidinggevende loop je soms ook tegen grenzen aan. Ondernemen betekent dat je bekijkt of je soms de grenzen iets kunt oprekken. Door bepaalde zaken intern aan de kaak te stellen die als ‘vreemd’ worden ervaren vanuit de ogen van de klant. Hiermee kun je het verschil soms maken. Paulien Baaij geeft in het interview ‘groetjes van de klant’ hier ook een paar mooie voorbeelden van.

Erkend Talent is ook een voorbeeld van ondernemen; en dan samen met onze opdrachtgevers, de Sociale diensten en het UWV. Bij de ene sociale dienst verkennen ze de grens graag samen met ons. Terwijl bij de andere sociale dienst exact dezelfde constructie niet mogelijk is.

En dat kan dan weer het verschil maken. Waarbij ik ieders keuze respecteer. Maar soms wel met het gevolg dat we – vanuit ondernemersperspectief – kansen laten liggen. Dus blijven we verkennen. Onderneem Samen. Met elkaar en voor de klant.

Hartelijke groet,

Carolien

PS: We starten binnenkort weer de leergang ‘Waardevol Leiderschap’ voor teamleiders en seniors. Daarin gaan we met ondernemen aan de slag, want ook dit is voor meeluisteren, coachen en leiderschap van grote waarde.

paulien baai utrecht‘Groetjes van de klant.’ Zo heet het nieuwe project waarmee de gemeente Utrecht in gesprek gaat met de inwoners van de stad. “We willen namelijk de échte mening van de inwoners kennen en dat gaat het beste in een persoonlijk gesprek”, vertelt Paulien Baaij, programmasecretaris publieksdienstverlening bij de gemeente Utrecht. In juni voerden gemeentecollega’s vier keer gesprekken met inwoners

Gastvrij Utrecht

“Wij willen een gastvrije gemeente zijn,” vertelt Paulien, “Daarvoor zijn we de afgelopen jaren bij onszelf te rade gegaan: wat betekent het om gastvrij te zijn en hoe creëren we dit binnen de hele gemeente? We hebben hiervoor samen met Ocaro een intern opleidingstraject voor ontwikkeld.”

Buiten naar binnen halen

“Dat traject loopt, en nu is het tijd om de inwoners van Utrecht hier nog meer bij te betrekken. We willen weten hoe de klant ons écht ervaart en daar kom je wat ons betreft het beste achter in een persoonlijk gesprek.”

Pop-up gesprekken

Stadskantoor-02“Dit beviel zo goed dat we besloten om pop-upgesprekken te voeren met onze klanten. Met een paar enthousiaste collega´s nemen we twee uur de tijd en gaan de stad in met een open houding en één vraag: ‘Hoe beleeft u de gemeente?’. Dit hebben we nu vier keer gedaan en het levert hele mooie gesprekken en feedback op!”

Tips van klanten

“Wat mij als eerst opvalt is dat inwoners van Utrecht trots zijn op hun stad. Dat is heel gaaf om te merken en geeft het gevoel dat we goed bezig zijn als gemeente.

Tips die we krijgen gaan veel over de communicatie. Zo had een dame die ik sprak, een afwijzing gekregen op haar aanvraag voor een watertappunt in het parkje bij haar woning. Ze wilde graag weten waaróm de aanvraag afgewezen was. Voor ons is dat misschien logisch, maar de klant worstelt daar dus wel mee. Of bijvoorbeeld mensen die met het hele gezin in één keer de paspoorten wilden vernieuwen. Dat kan al, maar daar weten zij dus blijkbaar niet van.”

“Alle informatie waar we iets mee kunnen, geef ik door aan de betreffende afdelingen en ik volg wat zij hiermee doen.”

Schrijnende verhalen

“Er is een groep mensen die onbedoeld ‘tussen wal en schip is geraakt bij de gemeente. Wij kennen ze niet, maar willen hen wel graag helpen en het gesprek aangaan om erachter te komen hoe we dat kunnen doen. We hebben daarom een oproep gedaan en  inwoners uitgenodigd om samen de film ‘I Daniel Blake’ te bekijken en er vervolgens over door te praten. De inwoners die zich herkenden in een situatie zoals Daniel Blake, hebben zich gemeld, maar waren niet in de gelegenheid om aan te sluiten. We zijn later wel het gesprek met hen aangegaan. Hierdoor hebben we verschillende casussen kunnen ophalen, waar de betreffende inhoudelijke afdelingen mee aan de slag zijn gegaan. Concrete resultaten zijn er nog niet, maar daar zijn we mee bezig.”

Een gezicht bij de gemeente

“Het voordeel van zo’n persoonlijk gesprek is dat mensen nu een gezicht hebben bij de gemeente en dat ik verder geen andere bedoelingen heb met het gesprek – anders dan te willen luisteren en leren van hun verhalen. Een klant zei onlangs: ´Gemeenten hebben zo’n stoffig imago en kijk hoe leuk dit is!´.

Je merkt dat er – naast de behoefte aan het gemak van digitalisering – behoefte is aan persoonlijk contact met de gemeente. We zijn enthousiast over deze manier van contact met de klant en gaan dit zeker vaker doen.”

Goed werkgeverschap betekent voor de gemeente Rhenen dat je van waarde bent voor je omgeving. Een manier om daar invulling aan te geven is door werkzoekenden op de werkvloer om te scholen tot medewerker Klantcontact met leer-werktraject Erkend Talent. We spreken Jantine Kampes en Ingeborg Schijf die nu bij de gemeente werken in deze functie, en hun praktijkopleider Marja Gerritse.

Sprong in het diepe

P1130963 002Voor beiden was het een sprong in het diepe. “Geen idee of dit zou lukken. Ik zou nóg een jaar in de bijstand blijven en na dat jaar niet zeker weten of ik wel een baan zou hebben.” Vertelt Ingeborg, “Maar ik zou wel een diploma hebben en solliciteren uit een werksituatie zou waarschijnlijk beter lukken dus ik ben ervoor gegaan.”

“Ik moest opnieuw vertrouwen krijgen”

P1130969 003Ook Jantine vond het spannend om te kiezen voor het traject: “Ik zat inmiddels vijf jaar thuis, ik had schulden en liep bij de voedselbank. Daar ben ik de vacature tegengekomen en heb gesolliciteerd. Voor mij speelde de angst dat het niet zou lukken. Mijn opleiding tot leraar Engels heb ik namelijk niet afgemaakt. Dus in dit traject moest ik opnieuw vertrouwen krijgen.”

“Dit gaat me lukken”

Jantine: “Toen ik merkte ‘dit gaat me lukken, ik kan het.’ Dat was voor mij een hoogtepunt. Het was ongeveer halverwege het jaar, ik had mijn proeve goed gemaakt en de stage liep lekker. Het jaar is vervolgens voorbij gevlogen en nu denk ik: ‘Ik heb het gewoon gedaan!’”

Ingeborg: “Een hoogtepunt? Mijn allereerste 10. Het was voor rekenen, ik dacht ‘moet je dus 45 jaar worden om je eerste 10 te halen’, daarna volgden er nog twee voor Nederlands”.

Wat waren moeilijke momenten?

Ingeborg: “Wat ik zwaar vond, is dat er – door omstandigheden- ook privé best veel van mij gevraagd werd, waaronder de zorg voor mijn vader. Gelukkig gaat het nu weer goed, maar toen kwam er veel bij elkaar.”

Jantine: “De eerste proeve die ik niet haalde. Mijn vertrouwen was net wat gegroeid, maar hierdoor daalde dat weer flink. Marja heeft mij toen heel goed geholpen om het niet op te geven. We hebben de herkansing samen goed voorbereid, ik ben er vol voor gegaan en heb hem gehaald!”

“Ik heb toen geleerd dat het werkt om door te zetten.”- Jantine

Mooi om mensen op weg te helpen

Marja Gerritse, praktijkopleider bij de gemeente: “Het is zo mooi om mensen op weg te helpen en te zien dat het werkt. Een verrijking van jezelf en je team: je helpt iemand uit een mindere situatie, je hebt extra handen op de werkvloer en de deelnemers hebben een frisse blik op het werk en stellen nieuwe vragen, dat is heel waardevol.”

“Deelnemers hebben een frisse blik op het werk en stellen nieuwe vragen, dat is heel waardevol.”- Marja

Hoe gaat het nu je aan het werk bent?

Ingeborg: “Mijn familie is nu blij dat ik deze kans heb gepakt. Voor die tijd vonden ze het een risico: ‘je werkt een heel jaar voor niks en dan is het nog maar de vraag of het werkt.’ Toch zag ik de mogelijkheden. Mensen met een baan weten zelf niet hoe het vóelt om in de bijstand te zitten. Ik solliciteerde veel, zonder resultaat. Dit was mijn kans om daar uit te komen.”

“En nu gaat het goed, ik ben heerlijk aan het werk. In de toekomst hoop ik een vast contract te krijgen, ik merk dat de angst voor de bijstand er nog wel is.”

Jantine: “Het gaat lekker! Ik ben nu écht aan het werk en ik zie weer kansen en mogelijkheden.”

Vrijheid om te leren: ‘ga maar doen’

“Beide dames zijn erg blij met de gemeente Rhenen als werkgever. “Iedereen krijgt hier een kans op basis van kwaliteiten en niet op basis van je achtergrond. We moesten wel een plekje veroveren in het team, zij kennen elkaar ook al heel lang, maar we groeiden van stagiaire naar collega. We hebben hier de vrijheid gekregen om de dingen zelf te ontdekken, mee te praten, bij andere afdelingen te zoeken. Een houding van ‘ga maar doen’, daar hebben we veel van geleerd.”

Je leven anders inrichten

Jantine: “Je hele leven is ingericht op niet werken, je moet dus de hele boel omgooien. Daar zag ik tegenop. Ik moest meer gaan plannen en mijn activiteiten bij de scouting stoppen, maar het ging veel makkelijker dan ik dacht.”
Ingeborg: “Ik vind het heerlijk om te werken, hier is mijn ontspanning. Qua planning was het soms lastig om oppas voor de kinderen te regelen. Maar ik geniet hier van de structuur en de waardering voor het werk.”

Wat zou je tip aan anderen zijn?

Ingeborg: “Mensen die in de bijstand zitten, hebben vaak ook veel zorgen. Over werk, schulden en dergelijke.” “Dat kost heel veel energie,” vult Jantine aan, “Je doet wel vrijwilligerswerk, maar dat is anders.” Ingeborg: “Na dit traject heb je iets tastbaars, namelijk een diploma. En belangrijker nog: eigenwaarde, je hoort er nog bij.”

De tip van Jantine en Ingeborg is dan ook: “Ga ervoor, je ziet wel waar je uitkomt, maar het is altijd beter dan waar je nu bent.”

 

Biedt jouw organisatie ook een stageplaats aan? Neem contact met ons op via info@ocaro.nl

fotoKrijg je een baby in het ziekenhuis van de gemeente Almelo? Dan hoef je niet persé meer naar het gemeentehuis. De verpleegkundige komt bij je met een ipad waarop jij als ouder – met een pen –elektronisch je handtekening onder de aangifte zet. “Het ziekenhuis van Almelo heeft een regiofunctie, dus voor mensen die hier niet vandaan komen, is het heel prettig dat ze niet meer naar ons gemeentehuis hoeven voor de aangifte.” We spreken Evelien Rijswijk-Hendriks, manager Burgerzaken en Ontvangst van de gemeente Almelo.

Digitaal tenzij

Evelien: “We hebben bij de gemeente Almelo het principe ‘digitaal tenzij…’. Dat betekent: wil je iets digitaal regelen? Dan maken we dit mogelijk zover dat wettelijk kan. Wil je of kan je dat niet? Dan ben je van harte welkom bij het gemeentehuis. En dat blijft ook zo. We willen met deze ontwikkeling aansluiten bij de maatschappij en mee met de tijd gaan. Maar we blijven beschikbaar voor de mensen die langs willen komen.”

Voor de meeste zaken hoef je niet meer langs te komen

tablet-1075790_1920Naast de geboorteaangifte, kun je bij de gemeente Almelo ook je verhuizing digitaal doorgeven, uittreksels aanvragen, je huwelijk plannen, naamgebruik regelen, reisdocumenten aanvragen en kunnen begrafenisondernemers digitaal een overlijden aangeven. Evelien: “Voor de meeste diensten hoef je niet meer naar het gemeentehuis en voor andere diensten, zoals het aanvragen van reisdocumenten, verloopt je afspraak vlotter omdat je thuis al hebt betaald.”

Evelien: “Wat een leuk effect is, is dat kinderen vanaf 14 jaar nu vaker alleen – heel trots – hun reisdocument kunnen aanvragen. Die is thuis namelijk al betaald dus je hoeft je kind niet met veel geld of een pinpas op pad te sturen.”

Meer ruimte voor de uitzonderingen

“Onze digitale processen zijn nu ingericht op de 80 à 90 % van de mensen waar niks bijzonders mee is, de standaard,” aldus  Evelien, “Iedereen die bijvoorbeeld zijn pasgeboren kind van een voor- en achternaam voorziet, kan de aangifte volledig digitaal doen. Maar sommige culturen werken met namenreeksen. Daarbij bestaat de achternaam van het kind, uit de voornamen van vader en opa. In Nederland is dit niet toegestaan en kan dit voor problemen zorgen. Mensen die een namenreeks willen gebruiken, kunnen digitaal niet verder, we ontvangen hen graag in het gemeentehuis zodat we hier de juiste informatie over kunnen geven.”

                “De vraag die we ons steeds stellen is hoe we een klant zo snel en goed mogelijk kunnen helpen aan het gewenste product binnen de wettelijke mogelijkheden en met een goede kwaliteit.”

Durf minder te controleren

“Vaak doen we wat we doen omdat we dat zo geleerd hebben,” vertelt Evelien, “Nu onderzoeken we dat opnieuw, vanaf de basis. We kijken naar de wet: waar moeten we minimaal aan voldoen en wat is handig voor mijn klant? Ik ben heel trots op ons team omdat ze kritisch durven te kijken naar hun eigen processen. Waarom moeten we iets een paar  keer controleren bijvoorbeeld? Controleren is goed want mensen maken fouten, maar durf de overbodige controles los te laten. “

Bij de vraag naar een tip voor andere gemeenten, is dit het dan ook: “Durf kritisch te kijken naar je processen en herinner jezelf eraan: voor wie doe ik het? Het is durven en doen.”

Inge van der BrugHoe gaat het nu met mensen die het leer-werktraject Erkend Talent hebben gedaan? We spraken Inge van der Brug, inmiddels medewerker KCC bij de Gemeente Apeldoorn. Lees hier hoe zij terugkijkt op de afgelopen jaren.

Inge: “Mijn motivatie om destijds mee te doen aan Erkend Talent was om een recent diploma te halen en recente werkervaring op te doen, om zo sneller een leuke baan te kunnen vinden.  Ik wilde uit het kleine wereldje komen en dit was een unieke kans. Ik had zo’n vijf jaar thuisgezeten, uiteraard wel vrijwilligerswerk gedaan, maar het was lastig om aan de slag te komen. Misschien door mijn leeftijd en verouderde diploma’s. Ik had een mbo-diploma, maar vroeger had je geen niveaus in het mbo-onderwijs en nu vragen ze daar toch naar.”

Je leven even op de kop

“Wat mij enorm aansprak in het traject was de manier waarop ik begeleid werd door de mensen – en vooral door de coach van Ocaro. Ik werd prettig benaderd en gestimuleerd en vooral als normaal mens behandeld. Ik voelde me weer ‘iemand’ en dat motiveerde me. De opleiding was soms best lastig, maar door de goede begeleiding was het uiteindelijk goed te doen. Ik werd op belangrijke momenten gerustgesteld.”

“De stageplaats was heel fijn. Je komt weer in het ritme en krijgt collega’s. Het zet in het begin je leven wel even op de kop, omdat het thuis natuurlijk veel rustiger is.”

Als je langer thuis zit, zie je soms geen toekomst meer

“Ik zou dit traject aanbevelen aan mensen die al langer niet aan de slag zijn, mensen die omgeschoold willen/moeten worden,  maar ook mensen die net werkloos zijn. Omdat ze dan nog in het ritme zitten. Als je langer thuis zit, zie je soms geen toekomst meer. Door weer een opleiding met stage te doen, gaat er weer een wereld open. Je krijgt weer zin in het oppakken van een nieuw leven. Dát was het voor mij.”

Ik kan weer deelnemen aan mijn sociale leven!

“Dit traject heeft mij een leven teruggegeven. Financieel kon ik niet veel meer, mijn wereld werd heel snel klein. Vrienden waren wél aan het werk. Nu heb ik een diploma en een paar hele mooie organisaties op mijn CV.

“Op dit momentwerk ik als medewerker KCC bij de Gemeente Apeldoorn. Ik heb het hier erg goed naar mijn zin en ik voel me hier helemaal thuis. Ik hoop dan ook dat ik hier langere tijd mag blijven. Je hoeft niet altijd direct bij het doel te komen, maar het kan ook via een kronkelweg.  En dat is gelukt! Zolang je maar doorzet en in jezelf blijft geloven!”

Blijf doorzetten, je kunt wat je denkt dat je kunt!

“Als ik een tip mag geven aan anderen in een vergelijkbare situatie: blijf doorzetten, het gaat niet vanzelf. Als het tegenzit, laat je hoofd niet te lang hangen. Houd je doel voor ogen! Blijf naar kansen zoeken en denk vooral in mogelijkheden.”

“Ik ben zelf altijd in het ritme gebleven, door kleding aan te trekken alsof je naar het werk gaat.”

“Kijk overal rond naar vacatures, ook als je ergens rondwandelt. ‘Je kunt wat je denkt dat je kunt,’ dat vind ik zelf een mooie uitspraak.”

 

Wil je meer weten over het traject dat Inge deed? Kijk op www.erkend-talent.nl

IMG_1647Op 28 maart startte de 100e deelnemer aan leer-werktraject Erkend Talent met als doel om met een officieel mbo3-diploma en werkervaring, een baan te vinden als medewerker klantcontact. 75% van alle deelnemers tot nu toe heeft via deze weg een baan gevonden. Met de kick off, start een groep werkzoekenden aan een traject van een jaar waarin zij 20 uur per week stage lopen bij verschillende organisaties en 8 uur per week de erkende mbo3-opleiding Waardevol Klantcontact van Ocaro volgen.

Praktijkopleider Jeske Ploeg van de gemeente Stichtse Vecht: “Vorig jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan dit traject en dat is zo goed bevallen dat onze stagiair van toen nu (op uitzendbasis) bij ons in dienst is.”

Dit jaar 150 mensen helpen aan een baan

“Gelukkig trekt de markt voor werkgelegenheid weer aan,” vertelt Carolien de Oliveira Marreiros, directeur van opleidingsbureau Ocaro, “Maar er zijn nog steeds ontzettend veel mensen die deze kans verdienen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die lang ‘uit de running’ zijn geweest, schoolverlaters, mensen met een kansarm beroep of herintreders. We willen daarom dit jaar in het hele land 150 mensen helpen aan een baan in dit mooie vak.”

Motivatie is de sleutel

Carolien: “We merken dat de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, de deelnemers en ons als opleider werkt als een vliegwiel. Iedereen is enorm gemotiveerd om dit jaar tot een succes te maken voor de deelnemers. Vrijwel alle deelnemers behalen het officieel erkende mbo3-diploma en zo’n 75% van de deelnemers heeft inmiddels een baan gevonden. Het is juist dit diploma dat zorgt voor ‘duurzame’ kansen op een baan. ”