Waar staat u nu? Onze Gemeentescan Klantcontact

Het vaststellen van de huidige situatie van uw organisatie is cruciaal om per kanaal te bepalen in welke fase van Antwoord© uw Gemeente zit. Welke ambities zijn er om een gezamenlijk visie op hoofdlijnen te ontwikkelen? Vanuit die gezamenlijke visie kan een routepad worden gemaakt om de benodigde vervolgstappen te bepalen.

Het uitvoeren van onze Gemeentescan klantcontact doen wij aan de hand van ons 4-kwadrantenmodel. Dit model waarborgt een integrale aanpak waardoor alle aspecten van de verschillende fasen in kaart gebracht worden. Voordat wij invulling gaan geven aan ons 4-kwadrantenmodel houden we interviews met vertegenwoordigers van de afdelingen Front-Office en van een aantal vakafdelingen (Back-Office). Doelstelling van deze interviews is het in kaart brengen van de huidige situatie.

De onderwerpen, die tijdens onze Gemeentescan klantcontact aan de orde komen, worden in een uitgebreide rapportage weergegeven en eventueel voorzien van ons advies.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie

AdjeANTWOORD-RSS