Klantgerichte gespreksvaardigheden voor KCC medewerkers

In deze training staat het klantgericht communiceren centraal. Zowel face to face (balie) als telefonisch. We leggen een eerste basis als het gaat om het denken en handelen vanuit de klantvraag. Een klantcontact wordt waardevol door de “waarde” die de medewerker toevoegt in het gesprek: kennis én emotie (beleving).

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

Na de training ‘Klantgerichte Gespreksvaardigheden’ (aangevuld met coaching on the job) zijn de medewerkers van het KCC in staat om:

 • De Antwoord© visie toe te passen op de eigen werkomgeving.
 • Zich (beter) te verplaatsen in een klant en zijn/haar belangen.
 • De verwachtingen van een klant te (h)erkennen.
 • De klantvraag helder in kaart te brengen (vraag achter de vraag).
 • Samen met de klant naar een passende oplossing te zoeken.
 • Op een klantgerichte en uniforme wijze een gesprek te voeren.
 • De gesprekken op een gestructureerde manier af te handelen: goede opening, analyse, aanbod en afsluiting.
 • Effectief om te gaan met bezwaren.
 • De klant op een positieve manier te benaderen, zodat de klant zich welkom voelt.
 • Leiding te nemen en te houden gedurende een gesprek.
 • Actief te luisteren.

Door gezamenlijk te werken aan een betere klantgerichtheid, krijgt het teamgevoel ook een positieve impuls.