Privacy overeenkomst Ocaro

Ocaro, gevestigd aan Soerense Zand Noord 26

6961 RB Eerbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ocaro.nl
Soerense Zand Noord 26
6961 RB Eerbeek +31 313 654 240
Laura Pots is de Functionaris Gegevensbescherming van Ocaro, te bereiken via Laura@ocaro.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ocaro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Op onze website, gebruiken we deze gegevens van jou als bezoeker omdat we gebruik maken van Google analytics voor de web-statistieken:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • En: cookies voor google analytics en zodat we je youtubefilmpjes en social media berichten via onze website kunnen laten zien.

Als je van ons een e-mail nieuwsbrief ontvangt, bewaren we deze gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam en adres

In elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor verdere mails. En ook al vinden we het jammer als je je zou willen uitschrijven, we begrijpen heel goed dat iedereen keuzes maakt als het gaat om de hoeveelheid en soort informatie die je wilt ontvangen.

Als je bij ons komt werken of via ons gedetacheerd bent, komt daarbij:

 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Burgelijke staat

Voor al onze contacten geldt dat we deze gegevens bewaren:

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in persoonlijke gesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als we een samenwerking met een bedrijf aan gaan, kan het zijn dat we een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ocaro verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van in- en verkoopfacturen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Goederen en diensten bij je afleveren
 • Jouw surfgedrag analyseren op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Persoonsgegevens verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ocaro bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

processen  Maximale bewaartermijn  grondslag 
Sollicitatieprocedure 2 maanden. Voor mbo3-deelnemers 6 maanden. Vrijstellingsbesluit WBP
Indiensttreding arbeidsovereenkomst 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen
Verzuimbeheer 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
Logging internetgebruik, netwerk n.t.b Vrijstellingsbesluit WBP
Gerechtelijke procedures 2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP
Klantcontactmanagement n.t.b.

 

processen  Minimale bewaartermijn  grondslag 
Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen
Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar Uitvoeringsregeling LB
Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Ocaro deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ocaro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ocaro verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, mits je vooraf uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Het gaat om deze gegevens:

 • gegevens van toekomstige deelnemers aan leer-werkplekken delen we met het ROC en de betreffende werkgevers
 • personeelsgegevens met de belastingdienst (voor loonheffing)
 • personeelsgegevens met de pensioenmaatschappij
 • personeelsgegevens met de loonadministratie
 • gegevens van sommige personeelsleden met verzekeringsmaatschappij
 • gegevens van sommige personeelsleden met leasemaatschappij

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ocaro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ocaro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google analytic, youtube en sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ocaro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar laura@ocaro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ocaro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons