Coaching

“Wat motiveert mijn mensen?” “Hoe zorg ik ervoor dat het geleerde in trainingen ook beklijft in de praktijk?” Het succes van trainingen staat of valt met het borgen ervan in de praktijk. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het coachen on the job.

Coaching door Ocaro

Verbeteren van gespreksvaardighedenHet menselijk gedrag dat waarneembaar is, zien wij als de top van een ijsberg: Er ligt nog een heel fundament onder. Aan normen, waarden en overtuigingen bijvoorbeeld. Op beide vlakken -op zowel gedrag als overtuigingsniveau – kun je Ocaro’s coaches inzetten.

Gespreksvaardigheden verbeteren is een vorm van coaching op gedrag. Als onderdeel van deze coaching stellen wij een gespreksleidraad op, passend bij de doelen van het KCC en jouw gemeente. Deze leidraad gebruiken we als blauwdruk voor de coachingsgesprekken. Zowel thema’s uit eventuele trainingen als gewenste competenties verwerken we in deze gespreksleidraad.

Coachen op persoonlijke leerdoelen

  • Wil je je niet meer zo laten raken door een boze klant?
  • Wil je leren je assertiever op te stellen?
  • Wil je leren om je gesprekken sneller af te handelen?
  • Wil je leren om echt contact te maken met je klant?

Bij dit soort doelen gaat het meer om een bewustwording van de overtuigingen. Die zorgen namelijk voor hoe je reageert op bepaalde situaties. We coachen dan op de persoonlijke leerdoelen.

Coachen en certificeren

Hebben jouw medewerkers onlangs een training gevolgd? Een manier om de geleerde lessen te borgen, is door de medewerkers hier jaarlijks op te coachen en certificeren. Het moment hiervan bepalen de manager en deelnemer in onderling overleg. Tijdens zo’n certificering worden gesprekken in de praktijk meegeluisterd, opnieuw op basis van de gespreksleidraad. Heeft de deelnemer aan de criteria voldaan, dan ontvangt hij/zij een (basis)certificaat.

Meer weten over coaching of certificering? Neem dan contact op met Nadja Jonkers

.